Algemeen
Dit is het privacy beleid van Intimate Health. Intimate Health is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Intimate Health kan dit privacy beleid eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze regelmatig op wijzigingen na te gaan. Klik hier om het privacy beleid op te slaan of te printen.

Verwerkte gegevens
Intimate Health maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je bijvoorbeeld www.intimatehealth.eu bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op www.intimatehealth.eu kwam en de pagina's die je binnen Intimate Health bezoekt.
Intimate Health verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt of als je een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

naam;
geboortedatum;
contactgegevens;

Ben je jonger dan 18 jaar?
Als je jonger bent dan 18 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Intimate Health verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacy beleid heeft gelezen.

Doeleinden verwerking
De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Intimate Health gebruikt. Intimate Health houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren. Daarnaast gebruiken we informatie over welke pagina's je binnen Intimate Health hebt bezocht om de relevantie van advertenties en presentatie die aan jou getoond worden als je www.intimatehealth.eu bezoekt te verbeteren. Deze gegevens worden op geen enkele wijze gekoppeld aan de gegevens die je actief aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die je actief aan Intimate Health verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
-        Om onze diensten aan je te verlenen zoals bijvoorbeeld het versturen van je bestelling, het bijhouden van je bestelhistorie;
-        Om je gelegenheid te geven om content te plaatsen op de Website;
-        Om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken;
-        Om contact met je te onderhouden over of in het kader van de Website en onze diensten;
-        Om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen;
-        Om fraude en misbruik te voorkomen;
-        Om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties;
-        Indien je daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, om je te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van groepsmaatschappijen of door Intimate Health zorgvuldig geselecteerde derden (opt-in).

Ontvangers
Intimate Health zal jouw gegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verkopen, tenzij je daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan Intimate Health. In sommige gevallen kan je via deze website doorlinken naar websites van derden. Intimate Health is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid van deze derden. Ook is Intimate Health niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies
Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Intimate Health gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken. Met behulp van een permanente cookie kan de website je bij en volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie. Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. Meer informatie over de geplaatste cookies en ons cookie beleid kan je vinden op onze cookie beleid pagina.

Google Analytics
Intimate Health maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Intimate Health te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Intimate Health en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines
De gegevens die je in je profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden.

Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Intimate Health bewaart de content die je op de Website hebt geplaatst in beginsel zo lang als je account in stand blijft. Als je je account laat opheffen, zal Intimate Health de aan je account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren zodat eventuele content die je op de Website hebt geplaatst voor andere bezoekers niet langer naar jouw persoon herleidbaar zijn. Intimate Health bewaart de overige persoonsgegevens zo lang als je account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Intimate Health mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Klanten kunnen dit voor het grootste deel zelf, bijvoorbeeld via de “Mijn account” pagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek tot Intimate Health richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per post over het verdere verloop van de procedure. Intimate Health zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Intimate Health de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Intimate Health stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Intimate Health de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Intimate Health de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien Intimate Health niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Intimate Health de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Intimate Health schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Intimate Health de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Nieuwsbrief
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie te sturen over onze producten en diensten waarvoor  u door het aanmelden voor onze nieuwsbrief toestemming voor heeft gegeven. Indien u de nieuwsbrief van Intimate Health niet meer wenst te ontvangen, dan kun u zich uitschrijven via de uitschrijfbutton die onderaan iedere e-mailnieuwsbrief aanwezig is.